درمان با دست صورت

درمان دستی یا منوآل تراپی یک روش تخصصی در علم فیزیوتراپی است. این شیوه در درمان انواع  مشکلات مفصلی و عضلانی بدن استفاده میشود. با توجه به تفاوتهای آناتومیکی در صورت و سایر قسمتهای بدن، شیوه اجرای مانورهای دستی آن با دیگر مفاصل بدن متفاوت است. در فیزیوتراپی فک و صورت آرامش از منوآل تراپی اختصاصی صورت در درمان مشکلات مفصل فکی گیجگاهی استفاده میکنیم.

Comments

comments

  • Client ThemeForest
  • Created By Jhon Doe
  • Completed On 13 Mar 2017
  • Skills PHP/Laravel
  • اشتراک گذاری
Visit Website