فیزیوتراپی فلج بلز

فیزیوتراپی در درمان فلج بل نقش اساسی دارد. شروع زودهنگام فیزیوتراپی در بازیابی حرکات از دست رفته صورت اهمیت حیاتی دارد. یکی از مهمترین اقدامات درمانی استفاده از مدالیته های ضد التهابی است که به کنترل عامل آسیب زننده عصب صورت می انجامد. با استفاده از امواج پرقدرت لیزر پرتوان، عصب را تحریک میکنیم تا هر چه سریعتر فرآیند ترمیم و بازسازی آن آغاز شود. تحریک نقاط خاص صورت با طب سوزنی درای نیدلنیگ موجب انگیزش اعصاب و بازگشت سریعتر حرکات میشود. حرکات و تمرین های اختصاصی نیز به قرینه سازی و جریان های الکتریکی ظریف به فرم دهی صورت بیمار منجر میشود. تمامی این روش ها در فیزیوتراپی فک و صورت آرامش بصورت تخصصی انجام میشود.

ویژگی های ما

آنچه فیزیوتراپی فک و صورت آرامش را مجزا میکند

رضایتمندی بیماران 90%
برخورد مناسب کادر 90%
ماندگاری اثرات درمان 80%
دقت در ارزیابی 85%
نتیجه مطلوب درمانی 95%
به روز بودن تجهیزات 85%

نه تنها کسب مجدد حرکات از دست رفته صورت پس از ابتلا به فلج بل که بازگردانی جزییات صورت از اهداف درمانی فیزیوتراپی فک و صورت آرامش است.

گاهی پس از فلج بل بیمار قادر به بالا بردن ابروی سمت آسیب دیده نیست. در مواردی هم بیمار قادر به بالا بردن ابروی سمت مبتلا هست اما میزان حرکت در سمت چپ و راست برابر نیست. یکی از اهداف مهم ما در کسب حرکت کامل ابروی سمت آسیب دیده است به نحوی که اختلافی بین سمت چپ و راست نباشد.

بسته نشدن کامل پلک گذشته از اینکه به لحاظ ظاهری بیمار را آزرده میکند، موجب خشکی شدید، سوزش و آبریزش چشم میشود. یکی از نقاطی که باید سریعا بازیابی حرکتی بشود پلک بیمار است.

حرکات بینی شاید بسیار ناچیز به نظر برسند اما عضلاتی که در حرکات بینی نقش دارند، بر روی حجم سمت ابتلا هم اثرگذار هستند و لذا با بازیابی حرکات آن، فرم صورت بیمار به حالت عادی نزدیک تر میشود.

یکی از اصلی ترین شکایات بیماران مبتلا به فلج بل حرکات غیر قرینه لب ها و دهان است. لبخند زدن، بالا و پایین کشیدن لب ها، غنچه کردن لب ها، بوسیدن، سوت زدن و حتی ادای اصوات گاهی به کلی تغییر میکند. با استفاده از روش های اختصاصی و تحریک عصب مربوطه و تکنیک های فعالسازی عضلات کشنده لب به بازیابی حرکات از دست رفته آن کمک میکنیم.

فلج بلز-فیزیوتراپی

بالافاصله پس از مصرف داروهای ضد التهابی و ضد ویروس، فیزیوتراپی تخصصی صورت موجب بازگردانی حرکات از دست رفته صورت بیمار میشود.

بیماران ما

تصاویر مربوط به بیماران مبتلا به فلج بل تحت درمان در فیزیوتراپی فک و صورت آرامش